ซุปเปอร์ลีนแผ่นสีขาว


ขนาด thk 1-6 mm x 1000 x 2000


ซุปเปอร์ลีนแท่งสีขาว/สีดำ


ขนาด dia 10-250 mm x 1000