พีอี-300 แผ่น/แท่ง สีขาว/สีดำ

PE300 แผ่นสีขาว SIZE:THK 1-50 x 1000 x 2000

PE300 แผ่นสีดำ SIZE:THK 1-35 x 1000 x 2000

PE300 แผ่นสีขาว SIZE:THK 3-25 x 4 x 8 ฟุต .

PE300 แผ่นสีดำ SIZE:THK 3-25 x 4 x 8 ฟุต .