ปอมแท่งสีขาว/ดำ


Size: dia 20-200 x 1000 mm.


ปอมแผ่นสีขาว/ดำ (1000 x 2000 mm)


Size: thk 5-80 x 1000 x 2000