เทฟล่อนแผ่นสีขาว


SIZE:THK 0.25-30 x 1200 x 1200 (4x4FT)